2016-07-11-4a7ce37a22a0751162b9404720b7afefae01b025 Barna fikk sitte i flåten mens Kystvakten bisto med sleping. Foto: Marianne Kvilhaug Svendsen

Barn lærer sjøvett med tilskudd fra Sjøfartsdirektoratet!

Feøy velforening er ett av 42 tiltak som har fått midler fra Sjøfartsdirektoratet i år, for å lære barn og unge om sjøvett.

Hvert år deler Sjøfartsdirektoratet ut nærmere en million kroner til frivillige foreninger som vil gjennomføre ulike sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Målet er å forebygge ulykker med fritidsbåt. Ordningen har vist seg å være svært populær.

På Feøy er det en del av hverdagen å ferdes i båt. Det er mye vær og vind og barna har ofte egne båter fra de er små. Kurset ble holdt for første gang i fjor, og de kunne se en tydelig effekt av det holdningsskapende arbeidet, i hvert fall i en periode. Det er lurt med en jevnlig påminnelse for de som er vant med båt også, smiler Svendsen.

21-årige Elvira Kristin Svendsen har samlet 31 barn og unge til sjøvettkurs, og her er både barn av fastboende og hyttefolk.

Sjøvettkurset går over tre dager, og barna får være med på mange spennende aktiviteter. Første dag kom Kystvakten og informerte om hvordan de arbeider. Etterpå fikk barna hoppe på sjøen med redningsvest og prøve å komme seg ombord i en redningsflåte.

- For å fange oppmerksomheten til barna baker vi teorien inn i aktiviteter som ungene synes er gøy, sier kursholder Elvira Kristin Svendsen.

Kurset fokuser på farvannet rundt Feøy, sjømerker rundt øya, viktigheten av å være synlig for større båter samt miljøvett. Barna lærer å forebygge ulykker og får vite hva de skal gjøre om de havner i vannet.

Stolte eiere av sjøvettbevis

Ved endt kurs tar barna sjøvetteksamen og får utdelt diplom og et eget «Feøy sjøvettbevis» utformet som et sertifikat med fødselsdato og bilde. Dette er stas, sier Elvira Svendsen. Vi ser at holdninger sprer seg videre til de andre barna som kommer hit. Forhåpentligvis vil dette hindre at ulykker skjer. Vi er veldig glade for at Sjøfartsdirektoratet støtter slike arrangement, sier hun.

Og for å gi et svar på spørsmålet om hva som er viktigst å ha på seg på sjøen: Redningsvest såklart!

Kilde: Sjøfartsdirektoratet