2016-11-04-372344f844a5ac9c1d5105bb2c7279f5d8d67a37 Siv Jensen sa til NRK at båtmotoravgiften er en tulleavgift som betyr mye for den enkelte båteier, men lite for staten. Nå vil KRF & Venstre gjeninnføre den og det Norske fritidslivet skattlegges igjen om de får det som de vil..

KRF og Venstre ønsker å gjeninnføre HK – avgiften!

I Krf sitt forslag til endring i budsjettet for 2017, ser vi at de ønsker å gjeninnføre HK- avgiften og oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer, Venstre er enig.

Nå må det snart være slutt på hva båtbransjen og fritidsbåtlivet skal tåle. Vi har en langstrakt kyst som vi ønsker å bruke på fritiden uten at politikere skal bruke oss som en melkeku uten å gi noe tilbake.

Staten Norge skal stimulere til rekreasjon og fritidsliv, derunder båt. Pr i dag mottar ikke fritidsbåtlivet mye. Og da gjeninnføre HK avgift kan virke uklokt mot en presset bransje og et stort marked.

Vi stilte spørsmål til partiene, om hvorfor de vil gjeninnføre den upopulære avgiften som kostet mer å kreve inn, enn hva staten fikk tilbake. Vi stilte også spørsmål om hva båtfolket får tilbake i havner og uthavner. Samt problemet med nok drivstoffstasjoner langs kysten. Vi synes politikerne krever for mye frivillighet fra båtfolket og gir mest restriksjoner tilbake.

Hva gjør partiene for Båtfolket i budsjettet 2017 som vi kan glede oss over eller gi båtfolket en grunn til å stemme på dem neste år?

Her er kommentar fra stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, KrF:
 
- I KrF er det mange med interesse for båtliv. Vi har tiltro til at båtfolket også er beredt til å bidra til det store spleiselaget velferdsstaten er, og til å ta sin del av dugnaden for å motvirke store og globale klimaendringer.

Alle må bidra til å få klimautslippene ned, og da må diesel til sjøs ha en avgift på samme måte som diesel på veien har det.
  


- Arealer til anlegg av båthavner med flere bøyer er, som dere sikkert vet, et lokalpolitisk ansvar sammen med båtforeninger og andre, og avgjøres ikke på Stortinget. Vi ser helt klart at dere er behov for flere tankestasjoner nær sjøen, men det er heller ikke er politisk spørsmål utover det lokalpolitiske ved regulering av areal. Her er det markedet/bensinstasjonene som sitter på nøkkelen, selvsagt sammen med lokalpolitikerne.


- Marin forsøpling er et kjempeproblem. Frivillighet er bra, men det offentlige må bli langt mer aktive. Vi har derfor foreslått 10 millioner kroner utover regjeringens forslag i vårt alternative statsbudsjett. Alle vil ferdes i en ren skjærgård og spesielt plast er en stor trussel mot livet i verdenshavene.


- KrF vil i tillegg arbeide for å bedre sikkerheten til sjøs gjennom fokus på å få ned antall ulykker med fritidsbåter involvert.


Hos Arbeiderpartiet fikk vi følgende kommentar fra Ingrid Langerud:
Vi har ikke ferdigstilt vårt budsjett for 2017, det blir ferdig og presentert mot slutten av neste uke. Det er for tidlig nå å si noe om hvordan avgiftsopplegget vårt vil se ut.

Hos Høyre fikk vi følgende kommentar fra Thor-Arne Englund:

Takk for godt innspill og gode spørsmål. Jeg forstår definitivt din bekymring, men all den tid forhandlingene om statsbudsjettet begynner i dag, så kan vi ikke egentlig si så mye mer enn at dette er en av tingene det vil forhandles om i Stortinget, og fasiten kommer når forhandlingene etter planen skal være ferdige, den 24. november. Han beklaget å ikke kunne gi mer konkret svar.

Hos Venstre og FRP har vi enda ikke fått noen kommentar. Vi ser frem til det kommer, og  lover å følge denne prosessen videre.

Vi håper også at båtfolket, båtforeninger, båtforbund og bransje engasjerer seg i dette. Viktig å få en dialog før man bare har fått nye restriksjoner, skatter og avgifter.